· Prvním krokem je teorie. Je zapotřebí prostudovat obchodní zákoník, daňové zákony, živnostenský zákon, způsob podávání návrhu pro zápis do obchodního rejstříku, což ovšem mnohdy nestačí. Často se totiž stává, že praxe je odlišná od teorie a dokonce i od zkušeností, které podnikatelé prezentují na Internetu. Celý byrokratický kolotoč se může značně protáhnout a také prodražit o různé úřední poplatky.
starší podnikatel.jpg
· Následuje příprava podkladů a dokumentů, většina z nich je ke stažení na Internetu, ale neexistuje prakticky jednotný systém pro zakládání firmy, navíc se stále mění legislativní pravidla. Formulářů a jejich zdrojů je na webu tolik, že orientaci v nich zvládne oborový právník, nebo specializovaná firma. Musíte zkrátka používat selský rozum a vlastní intuici a doufat, že úředníky uspokojí právě to, a ne ono.
· Dalším krokem založení firmy s.r.o. je sjednat volný termín u notáře, který vytvoří tzv. společenskou smlouvu. Problematické mohou být dlouhé čekací lhůty na volný termín schůzky, zvláště notáři v Praze jsou velmi vytížení. Notář nakonec vyhotoví smlouvu a zpravidla za ní inkasuje jeden tisíc korun.
· Čtvrtým krokem je založení bankovního účtu a vložení základního kapitálu. Vždy záleží na pružnosti a rychlosti, a také na vstřícnosti bankovního úředníka. Vyhraďte si alespoň jeden den pro tuto operaci. Horší případ nastane u nepeněžitého vkladu – to obnáší podání návrhu k soudu na určení soudního znalce, který nepeněžitý vklad ocení, a není také pravidlem, že všechny nepeněžité vklady soud uzná jako relevantní.
· Pátý krok je rejstřík trestů, který lze poměrně snadno vyřídit např. na CZECH POINTu. Následuje potvrzení od pronajímatele objektu, kde se bude nacházet sídlo firmy, že žadatel může prostory užívat. K tomu je zapotřebí ještě dokládat výpis z katastru, aby bylo jasné, že pronajímatel je jeho skutečným vlastníkem.
· Šestý krok je živnostenský úřad a sedmý krok je nejobtížnější. Zápis do obchodního rejstříku. Neexistuje jednotný celostátní systém, vždy záleží na tom, v jakém kraji návrh podáváte, a na jakého úředníka narazíte. Jde o to, že obchodní soudy mají na každém působišti jiné požadavky a úředníci mohou mít i odlišné právní názory. Čeká se pak 5 dnů na vyřízení, a buď to dopadne dobře, nebo je dotyčný vyzván na doplnění chybějících dokumentů, nebo je návrh zcela zamítnut a celý cyklus se pak musí znovu pracně opakovat.
vysvětlování grafů.jpg
· Osmým krokem je odblokování bankovního účtu a devátým krokem registrace na příslušném finančním úřadu. K tomu je třeba vyplnit dlouhý formulář, načež úředník vystaví tzv. osvědčení o registraci k platbě daní.
· Posledním krokem je výpis z živnostenského rejstříku a zápis přiděleného identifikačního čísla IČ do obchodního rejstříku. Pokud má podnikatel zaměstnance, tento běh na dlouhou trať se protáhne ještě o zdravotní pojišťovnu a Českou správu sociálního zabezpečení.